Advokátní kancelář Český Krumlov

Advokacie s laskavým a vstřícným
přístupem ke klientům

Naše služby
20let právní praxe
týmzkušených advokátů
pomocve všech oblastech práva

Rádi Vám pomůžeme při řešení Vašich právních záležitostí v různých životních situacích

Našimi prioritami jsou:
 • mimosoudní narovnání sporů a vzájemných vztahů, uzavírání dohod a smírů
 • rychlá, efektivní, spolehlivá a zodpovědná pomoc
 • snaha předejít vzniku budoucích sporů
 • osobní a citlivý přístup ke klientům a jejich potřebám
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Váza

Představujeme náš tým

JUDr. Eva Řehulková, Ph.D.
 • smluvní agenda
 • občanské právo
 • dědické právo
 • rodinné právo

JUDr. Eva Řehulková, Ph.D.

advokátka
Mgr. Martin Kocourek
 • trestní právo
 • správní právo
 • obchodní právo
 • občanské právo

Mgr. Martin Kocourek

advokát
Mgr. Marta Vrbová
 • rodinné právo
 • exekuční právo
 • insolvenční právo
 • pracovní právo

Mgr. Marta Vrbová

advokátka

Mgr. Jana Randáková

advokátní koncipientka
AK 

Poskytujeme právní služby zejména v těchto oblastech:

 • Smluvní agenda

  - sepsání kupní smlouvy včetně advokátní úschovy kupní ceny předmětu koupě a ověření pravosti podpisů, darovací smlouvy, smlouvy o převodu družstevního podílu, smlouvy o převodu obchodního podílu, smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, smlouvy o zřízení či zrušení věcných břemen – služebností, dohody o uznání a zaplacení dluhu, nájemní smlouvy

 • Rodinné právo

  - úprava poměrů k nezletilým dětem, otázky výživného, úprava styku rodiče s dětmi, rozvod manželství, zrušení registrovaného partnerství, vypořádání společného jmění manželů a majetkových vztahů po rozpadu partnerského soužití, osvojení

 • Občanské právo

  - zejména majetkové právo, vymáhání pohledávek, právní vztahy k nemovitým věcem, sousedské vztahy

 • Trestní právo

  - obhajoba ve všech fázích trestního řízení, obhajoba mladistvých, zastoupení poškozeného v trestním řízení, podmíněné propuštění z výkonu trestu, podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu atd.

 • Správní právo

  - zastoupení v přestupkovém řízení, stavební řízení atd.

 • Exekuční řízení

  - právní poradenství, zastoupení oprávněných i povinných v exekučním řízení, příprava a podání exekučních návrhů

 • Insolvenční řízení

  - právní poradenství, orientace v dluhové situaci klienta, příprava návrhu na oddlužení, přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení atd.

 • Pracovní právo

  - právní poradenství, příprava smluvní dokumentace, zastoupení zaměstnanců i zaměstnavatelů v pracovněprávních sporech

 • Dědické právo

  - právní poradenství, zastoupení účastníků dědického řízení

 • Obchodní právo

  - právní poradenství, obchodní korporace

Aktuality

Veselé Vánoce

Vážení klienti, vážení kolegové,

Nepřípustnost sjednání smluvní pokuty v rezervační smlouvě uzavřené s realitní kanceláří

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí z června letošního roku vyslovil závěr, že rezervační smlouvy uzavírané mezi vlastníkem nemovitosti jako prodávajícím, zájemcem jako kupujícím a realitní kanceláří jako zprostředkovatelem obchodu, spadají pod režim zákona o realitním zprostředkování. Tento verdikt má zásadní vliv na to, co po Vás realitní kancelář může, či naopak nesmí vyžadovat.

Trest zákazu řízení nemusí být uložen pouze za čin spáchaný ,,za volantem“

Nejvyšší soud ČR vyslovil závěr, že i řidiči motorového vozidla, který fyzicky napadl jiného účastníka silničního provozu po vynuceném zastavení jeho vozidla pro nespokojenost s rychlostí nebo způsobem jeho jízdy a dopustil se tak trestného činu těžkého ublížení na zdraví, lze uložit trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel podle § 73 odst. 1 trestního zákoníku, neboť i tento čin lze pokládat za čin spáchaný v souvislosti s řízením motorových vozidel.

DOVOLENÁ a SVÁTKY VÁNOČNÍ

Vážení kolegové a klienti naší kanceláře, děkujeme Vám za projevenou důvěru a spolupráci v roce 2022.
Vrstva 1 data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABCcAAAPICAMAAADdXmFPAAAABlBMVEVMaXEAAACaXKEdAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAAlwSFlzAAALEwAACxMBAJqcGAAAGctJREFUeJzt3dt2G7cSBNCe///ps+LjOLJEErwMWQ1g79dYEqZRXdGFsquY03EcR01ozlPDnB3xfzWbSY8NE9fEbCs367lh7pqYauNmPTdMXxPTLNy0B4fp/Ny2SRZu2oPDfI5J9+2Y9eAwnyvr1n3hrh67+8FhRnPu242aaH5ymNCc+3a7JhofHKY05b6NaqLvyWFGU67bHTXR9OQwpRn37a6aaHlymNLd69Zo8e6tiS7nhdndu26NNu/+mmhxXJjeIzvXZfUmOy7s2BPpzZvsuLBlTVxZvU9t5DmnBf5s05t64uf7/dhKnnLaD54X+rrzf6nP1sT39zj8QO97sscP+/f7ePuBoau7tuW1njhe2bvnV/T1w078d/LAqe5bmJdq4sv7enjtnt/Ql8968T08fg6Y31P7/fTyPbp1r2zoq2f1V1bA69v0xPJdXckrHvrDt9/2jMM+cwxYwEvb9OjyPbp0D/7xjz3YGYOHT3shv0feg2dr8WBPTBqybuf3ZrCPDh4924Mz+eSZoa3bAb6V7aOH8VNdf4PLbx86838f9/7bg8+4meCb4T66GD7UtT9/5e0TRx78Z4i6meCb6T76GD/VxTe48vbvPu09H/K0+4Uz3Izwrf94tDJ8qAtvcO3t33fKyx9x8J8h71ZIbwX8aGb4TD/e4No7eMvxLh3g9of7WAJg7EZMj7mMn+mutz/7WLc/4Pg8kHes5NVn+vREZv0XTdjOsZYXH6nZQNLhgN/Sq8AtYkoP9rSzdDrgl/QicJuY0oE9bS4dENAT/UkpDaTXgJF0QkBPTEBMSUvvAGPpjIA9nYCYEpZeAe6QDgm7s6ZTSMeEzaUXgLukY8LerOkk0kFha+n4c6d0UNiaPZ1FOilsLB1+7paOCvuyphNJh4VdpZPPI9JpYVPWdC7pvLCldOx5VDox7MeWTi4dINaXzjgnSIeIpdnRVaSTxKrSyeZU6TixJFu6mHSgWFE61ZwuHSkWZE+Xk44U60lnmvOlM8V67OmC0qFiNelE8w7pVLEae7qkdKxYSzrPvEk6WCzFni4qHSxWkk4z75JOFiuxp8tKR4t1pLPM+6SzxSps6dLS8WJe6ezyOemsMSUrupt04phLOq9kpHNHe1YT/cGILcFnGgxYEnxJwogtQVEwYkvQEwxYEvwwhBFbgp5gwJKgJxixJSgKBiwJeoIRW4KeYMCSoCcYsCT4NTFGbAl6ggFLgp5gwJKgJxixJegJBiwJeoIBS4KeYMCSoCcYsCToCQYsCXqC2+wID7JS27EjPCwdWj7LivAMe7oRK8KT0tHlMywIr7Cnq7MfvC6dYt7IgnASe7oi68G50onmLDaDt7Gmq7Ak6AlGbAl6ghFbgp5gwJKgJxixJegJRmwJeoIBS4KeYMSWoCcYsSXoCQYsCXqCEVuCnmDAkqAnGLEl6AkGLAl6ggFLgp7gNjvC+9nCudkRPiIddF5gR/iUYlJ2hE8q5mNFCCgmYkWIKaZgRcgqurMixBWtpfMB/0jvATf8uiHIK5pKJwO+SK8DF329Iogr+kmHAr4p+pFSmin6SYcCvinaEVKaKfpJhwK+KdoRUrop2klnAr4ruhFS2imaSScCfipakVE6KhpJpwEuK1qQTzor0tIRgKFCRYCiaEo0mUihJEBPdCOTTKfQEqAnOpFHplToCdATncgjU0ovzmbS1w1PKRQFKIpWBJIpFYoCFEUrAsmUCj0BiqIVgWRShZ4AXdGIOLKCQk/AHVSFTyhgTFP4wgNG9ISigCFF4RMKGNETegKGFIWigBE9oSdgRE8oChjRE3oCRvSEooAhReETChjRE4oCRvSEnoARPaEnYERPKAoY0RN6Akb0hKKAET2hJ2BETygKGNETegJG9ISiAD0RJoIsoFAUMKAmfEYBI3pCT8CInlAUMKIn9ASM6AlFASN6Qk/AiJ5QFDCiJ/QEjOgJRQEDakJPwIieUBQwoif0BIzoCT0BI3pCUcCAmvic0V1AV4WegAE14RMKGNETegJG9ISigAE1oSdgRE8oChjRE4oCRvSEnoARPaEoYERP6AkY0ROKAkb0hJ6AET3h6w4Y0RN6Akb0hJ6AIUXhBZkwpin8JhiMaQp/VQ2MaYoPueMuoKtCT8CAmlATMKIn9ASM6AnfnYABNaEnYERP+HQCBtSEzydgQE3oCRjRE4oCBtTEB40uA5oq9ATcpiU+anAb0FKhKOA2LfFxgxuBfgpFAbdpiYTBpUAvhaKA27REyuBioJFCT8BtWiJncDXQRaEoYEBN6AkYUBNZo/uBBgpFAXqiORGlvSIunQEYKBoQU3orGkinAG4qWhBTOit6SAcBrktvB3/cuCXIKtqwC3RV9JEOA1yW3gz+cuWWIKtoxT7QUdFKOg9wQXot+O7SLUFW0Y2VoJ2im3Qk4If0UvDDz0uCsKKZdCLggvRa8M2lS4K0opN0HOCy9GbwxZU7griijXQW4Kr0cvDH9UuCsKKLdBTgqvRy8J/rtwRZRRt2ga6KPtJhgCvSq8FX124JoopObAMtFa2k8wAXpNeC7y7dEkQV3dgImin6SYcC/pbeCC75dkmQVTRkK+ik6CgdC/gqvQ9c9NcdQVbRkr2gj6KndDDgP+lt4IovdwRZRVdWgy6KrtLRgN/Sq8B1/94RhBVdpaMBv6VXgeuElB6KttLZgN+KtoSUHorG0umAf6T3gJuElAZsaXPpgICa6E9KSUvvAGPpjLA7WzqFdEzYWjr+3CkdFDZmS+eRzgrbSkefB6TDwqZs6VTScWFL6djzqHRi2JA1nU46MmwnHXmekU4Nm7GmU0rHhq2k486z0slhI9Z0WunosI101HlFOj1swppOLR0ftpCOOa9KJ4gNWNPppSPE8tIR5wTpELE6a7qEdIxYWzrfnCOdI1ZmS5eRjhLrSmebE6XDxKqs6UrSaWJN6VxzsnSgWJE1XU06USwoHWrOl84Uy7GmC0qHitWkE81bpGPFWqzpmtK5YinpOPMe6VyxFGu6pHSsWEs6z7xDOlUsxpquKJ0qFpMONG+QDhWrsabrSWeK9aQzzdnSiWJB1nQt6TyxpGrgmP4JujgrFdBiyY7VHqgD2WaJrTpWfriwz86WnWyS4VpfeMKsbLf41rLSk2Vlmya31pMeKQvbPLO1kPQsWZe4/qPW8OtZ4HSC+kXN7uvDwGlk9Kea14WngZfJ5zU1p6vPA08TzYGazeiB4HFieY+ayF0PBI8QybvVJO5/Inh/9reccfWXHhHLkcWnVGfPPRKcnXcTPfp2hcvhZHL4qurm5SeC11Nuhj9VIxeOB6+RwbNUD6c9DzwXbnO7pVq4eUR4igSepxo48XHg8Wib2dA7998lESR/J0q3hC7nPcTvTFqCJfl/1Kl8MsGKfCZ7Ll9ysCJf7p7LdyZYkG+Kncw3MFmPb50v0xOnPwnckeoOQ6r5tqVS0g/OuvqlrmZfnpMfoPGTsos2oat1Nukjj5J6OLYUz1xFeCR4dUs/MsFqYZ0ne8eTwNVIv3s01dH8D3jmE8Ag0W8dUDU381Oec3a4I9DvG1JNZMpHPemeYBToN02o5jTZ8556ZXAtz++YTE1vmod+w+3B9zyfP5FaxwwPLtK8xTtDVivq/fBnXyF8i/O5A6mltR2AVPMO70lYbaHjDM68Rfge5vMmUns5ms1BtDnf2eGqLR2NRnHaVcLfYT5rHrW1o8c0hJvTnZis0Fr00mEg51wn/JXlU8aR2omO0jORb052TqhSC9GZv/eOdZxQE+mF5IczkgHnsaQdSTidpPeBK9LBgH9Z0r6klB7Sm8At6XSAkpiAmJKW3gHG0hlhd7Z0BumUsLV0/LlXOinsy5bOI50VdpVOPo9Ip4U92dK5pPPCjtKp50HpwLAhWzqbdGLYTzrzPCwdGbZjS+eTzgy7SSeex6Uzw25s6YTSoWE36cTzuHRm2I0tnVA6NGwmHXiekU4Ne7GlU0rHhr2k885T0rFhK7Z0SunYsJV03HlOOjdsxZrOKZ0bdpJOO09KB4edWNNJpYPDRtJh50np4LATazqpdHDYSDrsPCudHDZiTWeVTg77SGedZ6WTw0as6azSyWEj6bDztHR02IYtnVg6POwinXRekU4Pm7CmU0vHhy2kY86L0gFiB9Z0dukEsYF0yHldOkMsz5ouIB0idpBOOa9KJ4g92NTJpQPEJtJB5yXp+LAPqzqvdHbYSTrtPCudHDZjVeeUzg27SSeeZ6RTw4as6nTSkWFL6djzoHRg2JVVnUk6LewrnX3ul84KW7Oqk0gHhc2lF4C7pGPC9mxqf9uHlA7Sa8Bt6XzA/9nUxoSUPtLbwBXpYMBfbGpHQko36Z3gu3Qi4BKb2oqQ0lV6N/hXOglwk1XtQEhpL70k20sHAO60/a4GCSkTSa7KztL3Do9Jb8yOZJT5pLdmO+kLh6ekF2cvQsqs0ruzkfRVw/PeFPtCS7CSd/+PsfDJBAt4U0H8pib0BIt4R0H8pid8OsGKTiiHH+9ta2eNEpZV20vfAPRX20vfAPRXu0tfAEygNpeeP8ygNpeeP8ygNpeeP8yg9pYeP8yhdpYePsyi9pUePcyjdpUePEyl9pQeO0ymdpQeOkynNpSeOcyntpOeOMyodpMeOEyp9pIeN0yqtpKeNsyqNpKeNcyrtpGeNMysNpGeM0yutpCeMsyuNpCeMcyvlpeeMKygFpeeL6yh1pYeLyyiVpYeLiyilpaeLqyhlpaeLiyhFpeeL6ygFpeeLyyglpeeMMyvlpeeMMyv1pceMUyv1pceMUyv1pceMUyvNpCeMUyv1pceMcyvlpeeMCygVpceMKygFpeeL6yhlpaeLiyiFpaeLSyj1pUeLSykVpUeLKyk1pQeKyymFpSeKSyn1pMeKaynVpMeKCyplpKeJiyqFpKeJSyrVpEeJKys1pAeIyyuFpCeISyvZpceIOygppaeHmyiJpaeHWyjZpUeHGyl5pQeG+ylppSeGmymZpQeGuymJpSeGeymJpSeGWyn5pMeGeynppOeGGyoppOeGGyoZpMeGGyoZpMeGOyoJpOeF+yoJpOeF2ypppKeFuypZpIeFmyqJpKeFeyq5pEeFWyrZpEeFGys5pAeE2ytppCeEuytJpCeEWyu+kuPCLZX7W1/RZBW3aUHBFR3rgjSqrn0fICjmnNFkFe9pccDHM1rwg1BA9VaejrA0b0m9AQ0UL2lxwMc1Z07grRqLz0h2F1NID0j2FvNIT0m2FhNIz0p2FZNJD0r2FTNJD0s2FRNJT0t2FLNJT0u2FPNJT0u2FJNJj0v2FFNJj0v2FHNJj0w2FFNJj0v2FHNJj0w2FDNJj0w2FHNJj0w2FBNJj0v2FLNJT0u2FJNJT0t2FPNJD0s2FVNJD0r2FXNIz0q2FfNIj0o2FhNIj0n2FpNIT0l2FzNID0k2FxNID0j2F71t/0dQVr1lx4RUO25I4ir7tIDAo72ReGOoIFqLj0f4GhfFO4IGqje0uMB/lGt/ToiEFadpYcD/KNa+3VEIKtaCw8H+Ee6CG77dUQgqprLTgf4R/X264xAVPWWHQ7wj2ru1yGBpGouOhzgl+rt/4cEkqq36GyA/6vefp8SSKrWoqMBfqvW/j0lEFWNZScD/Ksa+3NIIKvaCg8G+KPa+u+MQFh1lR4M8Ec19d8JgbjqKT0W4Ktq6a8jAmHVUXoowN+qn28nBNKqnfREgB+qm59HBMKqm/RAgB+qnZ9nBMKqm/RAgB+qm59HBNKqm/RAgB+qm59HBNKqmfQ8gJ+qmwtnBMKqmfQ8gJ+qmwtnBLKqm/A8gAuqm0uHBKKqm+w4gAuqm0uHBLKqmfA4gAuqmUtnBLKqmfA4gEuqlYtHBMKqlfQ0gEuqk4snBNKqk/QwgMuqkStHBMKqj/QogCuqj2tHBMKqjfQkgGuqjatHBMKqi/QggKuqi+tHBLKqi/AcgOuqixtnBKKqi+wYgKuqj+uHBIKqkeQcgGuqlavHBGKqmdwkgIuqncvnBFKqodgwgAuqo0sHBTKqqdA4gJ+qqQtHBTKqq9A8gJ+qqQtHBVKqp9g8gJ+qpQsHBWKqpdw8gJ+qpQsHBXKqoeA4gAuqoUvnBHKqn+A0gEuqn4vnBHKqn+A0gEuqnYvHBIKqneQ0gEuqm4unBJKqm+g0gIuqmcunBJKqmegwgEuqmYuHBKKqmew0gEuqmYuHBKKqmew0gAuqmUtnBKKqm+w4gO+qoR+HBHKqJYmATqql9FSAL6qnr0cEwqql9FSAv1RHfx8RCKuO0kMB/lIN/X1CIK0aSs8E+Kb6+X5EIKz6SY8E+Kba+X5CIK3aSU8E+KG6+XlEIKyaSc8D+KmauXBEIKyaSc8D+Kl6uXBCIK16SY8DuKB6uXREIKx6SY8DuKBauXRCIK1aSU8DuKRauXhEIKw6SQ8DuKg6uXxEIKw6SQ8DuKz6uHJCIK36SI8CuKL6uHZEIKz6+Hqc9FiAL6qvr8cEgqq15GSAf1Vzfw4KxFR3udEA/1f9/T4pkFITiA0H+KVm8P+jAiE1i9SAgJqI24KMmkxoTLCzmlF6aLCXmlh6drCHml96hLCyWkd6lLCUWlR6rrCQWld6tLCMWld6tLCMWlh6trCKWll6uLCIWll6uLCIWlp6urCEWlt6vLCEWlx6vrCCWlx6vrCCWl16wLCAWl16wLCA2kB6xjC72kN6zDCz2kZ60jCv2kp62jCn2lB65jCbQnHAgJrwGQaM6AlFAQNqQk/AiJ5QFDCiJ/wUBEb0hJ+Ywoie8PIKGFATXooFI3rCizZhRE8oChjRE3oCBtSEXxeDET2hJ2BETygKGNETegJG9ISigAE14W++ghE9oShgQE34uzThJiXh79yF27SEv5wbblIS/h5/uEpB+Fc/YEBNnGE0ZZhbcZILM01eLJxITbzTmTcFOYWmgNu0xJsN5g8zKBQFDKiJtxtdAXRXKAoYUBOfMLoF6K3ISV8+3EdLpN15URBUxFkAmisaSKcAbkovCL/JKY0VPaSDANelt4M/btwSZBVt2AW6KvpIhwGuSK8GX1y7JAgrGkmnAb76k8n0YvCXvy4JsoqmbAZ9FF2lowH/Su8C1/25JAgr+kqHA35LrwI3/HtJkFV0Zj1ooWgtnQ841ER7j6T00T8Pd0qvASOPXuS9Nw93s6btPX6B918/3OXzsedRj9/dfXcPd7K0U7n75u69f7bydDiKJb0hY0zv+XgUa3pLzpja8wEpVvW2tDGp5xNSrOudkWM+L0SkWNh7Y8dkng9JsbL3R495vJCTYmkfyR9TeCEpxeI+lkK6ez4rxQY+Gka6eiEsxYY+nlAaeCEfxcYiaSXl+WwUu4ullg97IRoFFnYLL/xfpMCnFHt4MumHnuDHJ5is4NK1CjsviyWaN7h0sZaE11nXhVy6XEvCGdLZ5jQWgrexp8uwJbxNOtycxZLwRhZ1EbaEN0rHm5PYEt7Joi7BkvBW6YBzClvCe1nUFdgS3iudcM5gS3gve7oAS8K7pTPO62wJ72ZP52dLeLv3xvd9752/Bg1v9Z59e/f75+Kw4U3esXFv/wBcHTe8xYM79/i/NWep38xi8H6PJ/LRzL68CNxxK/BO9y/h+E1e/Qg8w37wAU/E8cG8Wv+3siV8wDNhfCysp28G944eznLP1g3e5oSPwJMsAh9xNXy3svhQUnXA+f6d6xsCAZdcbonBPwRxd0lc/AicUBPwSVcjeDuSD8RVLZzthGuHx1wN4FmB1BN6gvm9/f9SisLnEzCiJ/QEjOgJPQEjesK3MWFIUfhxB4zoCT0BI3pCT8CInvAqKxhSFF6NCSN6Qk/AiJ7wyx0woif0BIzoCb8rCiN6Qk/AiJ44i6yxLj2hJmBET+gJGFIUvuqAET3hmxMwoif0BIzoCT/rgBE94UeiMKInvHICRvSEnoARPXHzRZZeiAl64p6XYnvBNtvz+cRzv7Hh9zrYiZ54ridgK4pCTcCIntATMKInfNUBI3pCT8CInvBNTBjRE37WASN6Qk/AiJ7w0gkYUhReYgVjmsIrMWFMU3jFNoxpCr/YAXdQFX4BDMY0hd8ThTFN4ffJYUhRCAkMbV8UMgJDG/bEX88tInCHYzd/P7mMwB2O3UgFPOzYjYzAw47NiAg87tiMjMATjr3ICDzh2IuMwBOOvcgIPOHYi4zAE469yAg84diLjMATjr3ICDzh2IuMwDOOfQgIPOnYhYTA045NiAg879iEjMDzjk3ICDzv2IOIwCuOLcgIvOLYgozAK44tyAi84tiBiMBLjh3ICLzmmNtdjyAj8Jpjavc9hYzAa46J3fkgIgIvOuZ159OICLzqmNadzyQi8LpjUu4ePueYk4jABx1TEhH4qGNCIgKfdcxHRODDjumICHzaMRsRgY87ZiMj8HHHZEQEPu+Yi4hAwDEVEYGIYyYyAinHLEQEko4ZiAiEHf2lRwTbO9rb/oog72guPR9ATwBjR2+uEDpIt8DwDwBxHyuFqyUw/hNA1ieb4VoH3PFHgKAP18OVDhj/CSCo6T/XE5gEcE2Pmvh2ENcFvTSpia8H+ewAgKEmLfHfUdwZtNOmJX6f5iMPDTymU00APakJYMQnE8CQrzmAEd+aAEZ8AxMY8nMOYMSPQ4EhL5oARs55DZXXVsHKzmiJy+8o/GDAec5piR/vyRXBQk6rib/eVexxgDc4rSW+vDMXBYs5sSZ+v7PAQwBvdWJLAIu6vxjUBGzrgc8efDIBm3roiwxfcsCWHqkJYFNaAhjxyQQw4msOYMh3JoAR378ERvyUAxjyw1BgxEsmgBEvrAKGvPoSGPEabWDEb3IAI37dizrd/wAaIVr+ievvxgAAAABJRU5ErkJggg==